Последни Новини

Съобщение от ЧЕЗ

публикувано на: 20 апр 2018

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация [...]

чети нататък>>

Информация по изпълнение на Наредба за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи

публикувано на: 20 апр 2018

Информация по изпълнение на Наредба за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи

чети нататък>>

Обяви за провеждане на тръжни процедури

публикувано на: 11 апр 2018

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 02.05.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част от помещение „Автоспирка” в село Каменец, УПИ І,  стр. кв. № 19 с площ [...]

чети нататък>>

Обявлиение № СБР-00-172/05.04.2018г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-999, IV-1000, V-1001 квартал 75 град Пордим

публикувано на: 05 апр 2018 чети нататък>>

Заповеди за определяне на спечелили тръжни процедури

публикувано на: 05 апр 2018

Заповеди за определяне на спечелили тръжни процедури

чети нататък>>

Обявление по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

публикувано на: 05 апр 2018

Обявление по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

чети нататък>>

Заповед № СБР-00-168/04.04.2018г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-999, IV-1000, V-1001 квартал 75 град Пордим

публикувано на: 04 апр 2018

Заповед № СБР-00-168/04.04.2018г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-999, IV-1000, V-1001 квартал 75 град Пордим

чети нататък>>

Допълнение към списък на имотите за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим - приложение № 1 за стопанската 2018/2019 г.

публикувано на: 02 апр 2018

Допълнение към списък на имотите за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за землищата на Община Пордим - приложение № 1 за стопанската 2018/2019 г.

чети нататък>>

Съобщение от Националния статистически институт

публикувано на: 28 мар 2018

Съобщение от Националния статистически институт

чети нататък>>

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Пордим и издаване на сертификати клас В

публикувано на: 22 мар 2018

На адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 е публикуван проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Пордим и издаване на сертификати клас В

чети нататък>>