Последни Новини

Решение №307/07.07.02017г., постановено по Ад №264/2017г. по описа на Административен съд.

публикувано на: 15 авг 2017

Решение №307/07.07.02017г., постановено по Ад №264/2017г. по описа на Административен съд.

чети нататък>>

Заповед № РД-231/04.08.2017г. за създаване на комисии по споразумения

публикувано на: 09 авг 2017

Заповед № РД-231/04.08.2017г. за създаване на комисии по споразумения

чети нататък>>

Заповед № УС-04-179/02.08.2017г. за определяне на спечелил тръжна процедура

публикувано на: 02 авг 2017

Заповед № УС-04-179/02.08.2017г. за определяне на спечелил тръжна процедура

чети нататък>>

Информация относно прием на документи за подпомагане по подмярка 6.1 - млад фермер

публикувано на: 26 юли 2017 чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 24 юли 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 16.08.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на Обособена част от първи етаж на общински имот – административна сграда Кметство в с. Тотлебен – магазин [...]

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим на 26.07.2017г.

публикувано на: 24 юли 2017

П О К А Н А
На 26.07.2017год. /сряда/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе извънредно заседание, на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН   РЕД:

1.Управление на горските територии – общинска собственост.
Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим
2.Приемане на Годишен план за [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 18 юли 2017

Обява за провеждане на тръжна процедура

чети нататък>>

Информация относно плащане на дънъчни задължения чрез ИЗИПЕЙ

публикувано на: 12 юли 2017

Местните данъци и такси към Пордим вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ, и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни [...]

чети нататък>>

Обявление № СБР-00-230/08.06.2017г. до Анатолий Кирилов Василев, Велико Ноколов Танев, Станиела Светославова Савова и Максим Светославов Савов за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън кв. 62

публикувано на: 10 юли 2017

Обявление № СБР-00-230/08.06.2017г. до Анатолий Кирилов Василев, Велико Ноколов Танев, Станиела Светославова Савова и Максим Светославов Савов за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън кв. 62

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 07 юли 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 02.08.2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот № 000218 в местността „Припека“ по плана на землището на с. Одърне, представляващ „Друга територия, [...]

чети нататък>>