Последни Новини

Обава за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 22 мар 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 12.04.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части от сграда „Здравно заведение”, публична общинска собственост, находяща се в УПИ VI-389, стр.кв. 2а по плана [...]

чети нататък>>

Заповед № ГЗ-00-70/21.03.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на Община Пордим

публикувано на: 21 мар 2017

Заповед № ГЗ-00-70/21.03.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на Община Пордим

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжни процедури

публикувано на: 17 мар 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 05.04.2017 г. ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на:
- язовир “Долник” – имотен № 000063 по КВС на землището на с. Вълчитрън, с площ 89,201 дка., [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 10 мар 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 29.03.2017 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил марка Reno Espace с регистрационен номер ЕН 5646 ВМ, собственост на община Пордим, при [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

публикувано на: 09 мар 2017

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

чети нататък>>

Списък на имотите за индивидуално ползване на пасища, мери, ливади с категории за землищата на Община Пордим приложение № 1 и за общо ползване за колективна паша на едно и повече колективни стада - приложение № 2 за стопанската 2017/2018 г.

публикувано на: 08 мар 2017

Списък на имотите за индивидуално ползване на пасища, мери, ливади с категории за землищата на Община Пордим - приложение № 1 за стопанската 2017/2018г.
Списък за общо ползване за колективна паша на едно и повече колективни стада - приложение № 2 за стопанската 2017/2018 г.

чети нататък>>

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА

публикувано на: 01 мар 2017

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА

чети нататък>>

Заповед № СБР-02-5 от 01.03.2017г. на Кмета на Община Пордим за одобряване план за регулация на имоти XXXVI-597, III-615 и XXV-614 в кв. 26 по плана на с. Вълчитрън

публикувано на: 01 мар 2017

Заповед № СБР-02-5 от 01.03.2017г. на Кмета на Община Пордим за одобряване план за регулация на имоти XXXVI-597, III-615 и XXV-614 в кв. 26 по плана на с. Вълчитрън

чети нататък>>

Обявление № СБР-00-27/30.01.2017 г. до Мария Николова Начева

публикувано на: 01 мар 2017

Обявление № СБР-00-27/30.01.2017 г. до Мария Николова Начева

чети нататък>>

Формула за разпределение на средствата по ЕРС в общинските училища

публикувано на: 27 фев 2017

Формула за разпределение на средствата по ЕРС в общинските училища

чети нататък>>