Последни Новини

Обяление № СБР-00-576/03.11.2017г. до Пролетка Паскова Флорова и Христо Асенов Янков, относно Заповед № СБР-00-574/03.11.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР за кв. 53 град Пордим

публикувано на: 01 дек 2017

Обяление № СБР-00-576/03.11.2017г. до Пролетка Паскова Флорова и Христо Асенов Янков, относно Заповед № СБР-00-574/03.11.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР за кв. 53 град Пордим

чети нататък>>

Обявление с изх. №СБР-00-545/25.10.2017 г., до Анелия Савчева Димитрова, Димитър Димитров Димитров, Румен Димитров Попов, Константин Русланов Божинов, Кристина Божова Стоянова-Гекова, Владимир Юриев Божинов, Надя Първанова Ди Фалко, Христо Димитров Попов, Марияна Славчева Бояджиева, Димитрина Лилянова Илиева, Росица Лилянова Илиева, Иван Христов Христов и Александър Иванов Маринов относно изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ VІІ-56 „За горивни и строителни материали” в кв.71 по плана на гр. Пордим, общ. Пордим

публикувано на: 27 ное 2017

Обявление с изх. №СБР-00-545/25.10.2017 г., до Анелия Савчева Димитрова, Димитър Димитров Димитров, Румен Димитров Попов, Константин Русланов Божинов, Кристина Божова Стоянова-Гекова, Владимир Юриев Божинов, Надя Първанова Ди Фалко, Христо Димитров Попов, Марияна Славчева Бояджиева, Димитрина Лилянова Илиева, Росица Лилянова Илиева, Иван Христов Христов и Александър Иванов Маринов относно изменение на ПУП – ПРЗ в [...]

чети нататък>>

Обявление № СБР-00-561/31.10.2017г. до Димитър Константинов Василев, Венцислав Иванов Славов и Роксана Венциславова Славова, относно изменение на ПУП - ПРЗ в квартал 11 на град Пордим

публикувано на: 27 ное 2017

Обявление № СБР-00-561/31.10.2017г. до Димитър Константинов Василев, Венцислав Иванов Славов и Роксана Венциславова Славова, относно изменение на ПУП - ПРЗ в квартал 11 на град Пордим

чети нататък>>

Заповед № СБР-00-638/27.11.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР за кв. 83 с. Вълчитрън

публикувано на: 27 ное 2017

Заповед № СБР-00-638/27.11.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР за кв. 83 с. Вълчитрън

чети нататък>>

Решение № 485/25.10.2017г. на Административен съд Плевен

публикувано на: 22 ное 2017

Решение № 485/25.10.2017г. на Административен съд Плевен

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС-Пордим на 28.11.2017г.

публикувано на: 22 ное 2017

П О К А Н А

На 28.11.2017год. /вторник/ от 14.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Отмяна на Решение № 411 от 23.10.2017г. на Общински [...]

чети нататък>>

Информация за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Пордим

публикувано на: 13 ное 2017

Във връзка с планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Пордим, Ви уведомяваме за датите и населените места с временни прекъсвания   на тока:
На 14.11.2017г. – вторник /09.00- 16.00ч./ - гр. Пордим : ул. „Алеко Константинов“, „Балкан“ , „Гурко“, „Иван Вазов“ „ Кала Тепе“ , „Сергей Румянцев“, „Скобелев“, „Средец“, „Стара планина“, „Цар Освободител“
На 15.11.2017г. - [...]

чети нататък>>

Заповед № СБР-00-574/03.11.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР за кв. 53 град Пордим

публикувано на: 03 ное 2017

Заповед № СБР-00-574/03.11.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР за кв. 53 град Пордим

чети нататък>>

Информация относно констатирани случаи на инфлуенца и предприемане на мерки относно предотвратяване на това заболяване на територията на Община Пордим

публикувано на: 02 ное 2017 чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим на 23.10.2017г.

публикувано на: 16 окт 2017

П О К А Н А

На 23.10.2017год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД:

1.Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Пордим към 30.06.2017г.
Докладва:Детелин Василев – Кмет на община Пордим
2.Приемане [...]

чети нататък>>