Последни Новини

Обява за провеждане на конкурс за матроски и войнишки длъжности от състава на ВМС

публикувано на: 16 фев 2017

Обява за провеждане на конкурс за матроски и войнишки длъжности от състава на ВМС

чети нататък>>

Обявление № СБР-00-19/17.01.2017г. до Иванка Веселинова Цветанова и Ивелин Цветанов Тодоров

публикувано на: 13 фев 2017

Обявление № СБР-00-19/17.01.2017г. до Иванка Веселинова Цветанова и Ивелин Цветанов Тодоров

чети нататък>>

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

публикувано на: 10 фев 2017

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

чети нататък>>

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

публикувано на: 09 фев 2017

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г.

чети нататък>>

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.

публикувано на: 09 фев 2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 26 март 2017 г.

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 09 фев 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 22.02.2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти:
- № 000901 в местността „Барище“ в землището на с. Вълчитрън, представляващ „Изоставени трайни насаждения“ [...]

чети нататък>>

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

публикувано на: 03 фев 2017

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

чети нататък>>

Заповед № СБР-02-2/30.01.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на кадастралния план на гр.Пордим, кв. 45

публикувано на: 30 яну 2017

Заповед № СБР-02-2/30.01.2017г. на Кмета на Община Пордим за изменение на кадастралния план на гр.Пордим, кв. 45

чети нататък>>

Обявление № СБР-00-672/29.12.2016г. до Иванка Веселинова Цветанова и Красимир Евлогиев Борисов

публикувано на: 30 яну 2017

Обявление № СБР-00-672/29.12.2016г. до Иванка Веселинова Цветанова и Красимир Евлогиев Борисов

чети нататък>>

Проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пордим

публикувано на: 26 яну 2017

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Община Пордим е изготвила Проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пордим . Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, [...]

чети нататък>>