Последни Новини

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05М9OP001-2.002-0215-С001 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И С НЕВЪЗМОЖНООСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПОРДИМ” - месец ноември

публикувано на: 30 ное 2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05М9OP001-2.002-0215-С001 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И С НЕВЪЗМОЖНООСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПОРДИМ” - месец ноември

чети нататък>>

Обявление № СБР-01-13/28.11.2016г., относно изменение на ПУП-ПРЗ на с. Одърне

публикувано на: 28 ное 2016

Обявление № СБР-01-13/28.11.2016г., относно изменение на ПУП-ПРЗ на с. Одърне

чети нататък>>

Обявление № СБР-00-586/07.11.2016г. до Спас Христов Ганев

публикувано на: 22 ное 2016

Обявление № СБР-00-586/07.11.2016г. до Спас Христов Ганев

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на общински съвет гр. Пордим на 29.11.2016г.

публикувано на: 21 ное 2016

П О К А Н А

На 29.11.2016 год. /вторник/ от 15.00 часа в заседателната зала на хотел „Чифлика Палас” с. Чифлик, ще се проведе изнесено редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

ДНЕВЕН  РЕД

1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2016г.
Докладва: Детелин Василев – Кмет [...]

чети нататък>>

Обяви за провеждане на тръжни процедури

публикувано на: 11 ное 2016

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 23.11.2016 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на УПИ II-368 „За производствена и складова дейност“, кв.85 по плана на с. Згалево с площ от [...]

чети нататък>>

Заповед № СБР-02-13/04.11.2016г. за изменение на ПУП - ПРЗ на с. Згалево, кв. 45

публикувано на: 04 ное 2016

Заповед № СБР-02-13/04.11.2016г. за изменение на ПУП - ПРЗ на с. Згалево, кв. 45

чети нататък>>

Заповед № СБР-02-12/04.11.2016г. за изменение на ПУП - ПР на с. Каменец, кв. 36

публикувано на: 04 ное 2016

Заповед № СБР-02-12/04.11.2016г. за изменение на ПУП - ПР на с. Каменец, кв. 36

чети нататък>>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05М9OP001-2.002-0215-С001 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И С НЕВЪЗМОЖНООСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПОРДИМ” - месец октомври

публикувано на: 31 окт 2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05М9OP001-2.002-0215-С001 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И С НЕВЪЗМОЖНООСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПОРДИМ” - месец октомври

чети нататък>>

Заповед № СБР-00-575/28.10.2016г. за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, кв. 31

публикувано на: 28 окт 2016

Заповед № СБР-00-575/28.10.2016г. за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, кв. 31

чети нататък>>

Решение № ПН ЕО 20/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

публикувано на: 26 окт 2016

Решение № ПН ЕО 20/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

чети нататък>>