Последни Новини

Съобщение във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и Национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.

публикувано на: 26 сеп 2016

Във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и Национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г., Общинска администрация - Пордим уведомява гражданите:
- Избирателните списъци са съставени по постоянен адрес (адресът, вписан в личната карта);
- Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и имат заявен настоящ адрес [...]

чети нататък>>

Покана за пазарни консултации от НЧ “Светлина - 1905″ с. Вълчитрън

публикувано на: 26 сеп 2016

Покана за пазарни консултации от НЧ “Светлина - 1905″ с. Вълчитрън

чети нататък>>

Покана за пазарни консултации от НЧ “Иван Радоев - 1907″ гр.Пордим

публикувано на: 26 сеп 2016

Покана за пазарни консултации от НЧ “Иван Радоев - 1907″ гр.Пордим

чети нататък>>

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК

публикувано на: 21 сеп 2016

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК

чети нататък>>

Заседание на Общински съвет гр. Пордим на 27.09.2016г.

публикувано на: 19 сеп 2016

П О К А Н А
На 27.09.2016 год. /вторник/ от 13.00 часа в залата на общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 09 сеп 2016

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 21.09.2016 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински недвижим имот, за производствени нужди, представляващ обособена [...]

чети нататък>>

Проект за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

публикувано на: 08 сеп 2016

Уведомяваме Ви, че на адрес http://www.pordim.bg/?page_id=790 e публикуван Проект за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи.

чети нататък>>

График за провеждане на заседания на комисията по чл. 73в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка със сключване на споразуменията за земеделски земи за стопанската 2016 - 2017г.

публикувано на: 10 авг 2016

График за провеждане на заседания на комисията по чл. 73в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка със сключване на споразуменията за земеделски земи за стопанската 2016 - 2017г.

чети нататък>>

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България

публикувано на: 09 авг 2016

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България

1. Със заповед № ОХ - 547/19.07.2016 . на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв на длъжности във военни формирования на Съвместното командване на [...]

чети нататък>>

Обява за изготвяне на предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

публикувано на: 09 авг 2016

Обява за изготвяне на предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

чети нататък>>