Последни Новини

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 21 сеп 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 11.10.2017 г. от 11:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на земеделска земя с НТП „Овощна градина“, имот № 128010, с площ 20,267 дка от [...]

чети нататък>>

Заповед № УС-01-30/20.09.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на изпълнител за “Продажба на стояща дървесина на корен по БДС” от Обект № 171

публикувано на: 20 сеп 2017

Заповед № УС-01-30/20.09.2017г. на Кмета на Община Пордим за определяне на изпълнител за “Продажба на стояща дървесина на корен по БДС” от Обект № 171

чети нататък>>

Обявление от Община Пордим относно реализиране на програма “Старт в кариерата” - процедура 2018″

публикувано на: 19 сеп 2017

Обявление от Община Пордим относно реализиране на програма “Старт  в кариерата” - процедура 2018″

чети нататък>>

Обява за тръжна процедура

публикувано на: 19 сеп 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А
На 04.10.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части (помещения) от първи етаж на сграда „Здравно заведение”, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I [...]

чети нататък>>

Призив за помощ

публикувано на: 12 сеп 2017 чети нататък>>

Обявление №СБР-00-387/08.08.2017 г. до Велико Николов Танев, Станиела Светославова Савова и Максим Светославова Савова на Заповед №СБР-00-384/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, кв.62

публикувано на: 08 сеп 2017

Обявление №СБР-00-387/08.08.2017 г. до Велико Николов Танев, Станиела Светославова Савова и Максим Светославова Савова на Заповед №СБР-00-384/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, кв.62

чети нататък>>

Обявление №СБР-00-386/08.08.2017 г. до Катя Димитрова Горанова, Росица Андреева Пелопидова, Величка Димитрова Иванова, Ева Георгиева Халачева, Диана Георгиева Халачева и Иванв Богданов Халачев на Заповед №СБР-00-383/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за иземение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, квартал 54

публикувано на: 04 сеп 2017

Обявление №СБР-00-386/08.08.2017 г. до Катя Димитрова Горанова, Росица Андреева Пелопидова, Величка Димитрова Иванова, Ева Георгиева Халачева, Диана Георгиева Халачева и Иванв Богданов Халачев на Заповед №СБР-00-383/07.08.2017 г. на Кмета на Община Пордим за иземение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, квартал 54

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на ОбС - Пордим на 08.09.2017г.

публикувано на: 30 авг 2017

П О К А Н А

На 08.09.2017год. /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.Определяне на място за поставяне на паметна плоча на загиналите от с. Тотлебен във войните 1912-1945 година.
Докладва:Детелин Василев – [...]

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 28 авг 2017

На 14.09.2017г. от 13,30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и не дървесни видове.
Предмет на търга с тайно наддаване е Продажба на стояща [...]

чети нататък>>

Решение №307/07.07.02017г., постановено по Ад №264/2017г. по описа на Административен съд.

публикувано на: 15 авг 2017

Решение №307/07.07.02017г., постановено по Ад №264/2017г. по описа на Административен съд.

чети нататък>>