Последни Новини

Информация относно провеждане на технически прегледи на всички колесни и верижни трактори, самоходни шасита и ремаркета

публикувано на: 20 яну 2017

Информация относно провеждане на технически прегледи на всички колесни и верижни трактори, самоходни шасита и ремаркета

чети нататък>>

Обявление от Община Пордим за реда за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тях

публикувано на: 16 яну 2017

Обявление от Община Пордим за реда за създаване и организиране дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тях

чети нататък>>

Обява за провеждане на тръжна процедура

публикувано на: 16 яну 2017

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 01.02.2017 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на вещи – общинска собственост:
- Парен котел – промишлен, пламъчно-тръбен – ПКМ4, заводски номер № 71169, произведен [...]

чети нататък>>

Съобщение за публично обсъждане

публикувано на: 10 яну 2017

Община Пордим уведомява населението на Общината, че на 25.01.2017г. от 11.00 часа в Заседателната зала на община Пордим ще се проведе публично обсъждане на Програмата за управление на общинската собственост за 2017г.
Програмата за управление на общинската собственост за 2017г.

чети нататък>>

Обявление с изх.№ СБР-00-11/05.01.2017г., относно Заповед № СБР-02-16/15.12.2016г. на Кмета на Община Пордим

публикувано на: 05 яну 2017

Обявление с изх.№ СБР-00-11/05.01.2017г., относно Заповед № СБР-02-16/15.12.2016г. на Кмета на Община Пордим

чети нататък>>

Публично обсъждане на проекта за бюджет на 2017г. с местната общност на Община Пордим

публикувано на: 03 яну 2017

Публично обсъждане на проекта за бюджет на 2017г. с местната общност на Община Пордим

чети нататък>>

Изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, кв. 96

публикувано на: 29 дек 2016

Изменение на ПУП - ПР на с. Вълчитрън, кв. 96

чети нататък>>

Дневен ред за заседание на Общински съвет гр. Пордим на 22.12.2016г.

публикувано на: 15 дек 2016

П О К А Н А
На 22.12.2016 год. /четвъртък/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет ще се проведе редовно заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.Пордим на което ще се предложи следния
Д Н Е В Е Н      Р Е Д:
1. Актуализация на плана за приходите и разходите [...]

чети нататък>>

Заповед № УС-04-80/14.12.2016г. на Кмета на Община Пордим относно сключване договори за наем за стопанската 2016/2017г. на полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и са заявени по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ с ползвателите на съответните масиви

публикувано на: 15 дек 2016

Заповед № УС-04-80/14.12.2016г. на Кмета на Община Пордим относно сключване договори за наем за стопанската 2016/2017г. на полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и са заявени по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ с ползвателите на съответните масиви

чети нататък>>

Заповед № СБР-02-16/15.12.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПРЗ на с. Одърне, кв. 6

публикувано на: 15 дек 2016

Заповед № СБР-02-16/15.12.2016г. на Кмета на Община Пордим за изменение на ПУП - ПРЗ на с. Одърне, кв. 6

чети нататък>>